Konkurs Recytatorski „Wiosna Poezją Malowana”

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO ,,WIOSNA POEZJĄ MALOWANA”

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że dnia 21 marca 2017r. (wtorek) w Przedszkolu nr 14 w Gdyni odbędzie się konkurs recytatorski pod hasłem „Wiosna poezją malowana”. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnie wybranego wiersza związanego z wiosną przez dzieci 3- 6 letnie.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 14 w Gdyni

Nauczycielki: Jolanta Bigott, Katarzyna Wojslaw

Cele konkursu:

 • popularyzacja poezji dziecięcej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości,
 • zainteresowanie dzieci poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa,
 • wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola Nr 14 w Gdyni w wieku 3-6 lat,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego jednego utworu poetyckiego związanego z wiosną,
 • zgłoszenie udziału należy dokonać na załączonej Karcie zgłoszenia do nauczycielek poszczególnych grup w terminie do 07.03.2017 roku.

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w Przedszkolu nr 14 w Gdyni  w dniu 21.03.2017 roku. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.

Kryteria oceny

Powołana komisja dokona oceny według następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Wiosna poezją malowana”

1.Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………..

2.Tytuł i autora wiersza……………………………………………………………

3.Wiek dziecka ………………………………………………………………….