Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Wszystkie informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 znajdują się w dziale: DLA RODZICÓW – Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

               rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

zarzadzenie