Rodzinny Konkurs Plastyczny „Piramida Zdrowego Żywienia”

REGULAMIN  RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA“

ORGANIZOWANEGO W PRZEDSZKOLU NR 14

 1. CELE KONKURSU
 • poszerzenie wiadomości dotyczących nowej piramidy żywienia,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • rozumienie wpływu ruchu na nasze zdrowie
 • kształtowanie umiejętności wyboru zdrowych, wartościowych produktów spożywczych
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci
 1. ZASADY UCZESTNICTWA
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców
 • każdy uczestnik może wykonać 1 pracę konkursową
 • zadaniem uczestników jest wykonanie piramidy zdrowego żywienia ( technika,format,wykorzystane materiały- DOWOLNE)
 • każda praca powinna być opatrzona metryczką ( imię i nazwisko dziecka,wiek; imię i nazwisko rodzica)
 1. KRYTERIA OCENY
 • pomysłowość i oryginalność ,użyte materiały, zastosowane techniki, estetyka wykonania, wspólne działania dziecko-rodzic,zgodność z tematem

4. TERMIN  KONKURSU : Prace  konkursowe  należy składać u  nauczycielek  grup do  06.03.2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  12.03.2018r.

5. Jury  konkursu  powołane przez organizatora dokona oceny prac i  wybierze laureatów.

 • laureaci konkursu otrzymają dyplomy,nagrody rzeczowe
 • przekazane prace przechodzą na własność organizatora konkursu
 • udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na zamieszczenie danych osobowych na prezentacji prac w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola

Koordynator  konkursu : Jolanta Bigott, Joanna Piskozub