Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu

Szanowni Państwo,
bardzo proszę wszystkich chętnych o złożenie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu”. Rodzice składają w/w deklarację w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 19 marca /rekrutacja do przedszkoli rozpoczyna się 26 marca/. Nieprzekraczającym terminem złożenia deklaracji jest 23.03.2018. Jednocześnie informuję, że brak złożenia deklaracji powoduje, że dziecko nie będzie mogło uczęszczać do naszego przedszkola od września b.r.
Annetta Benedyka