ELEKTRONICZNA EWIDENCJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Szanowni Państwo,

Z dniem 04.11.2019 r. w przedszkolu obowiązuje elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu. W tym celu wprowadza się czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka z placówki.

Bardzo proszę o odbijanie indywidualnych kart zbliżeniowych – Karta Mieszkańca, Karta Przedszkola /tz. Biała karta/.  System automatycznie rejestruje godzinę przyprowadzania i odbierania dziecka.

Rodzice oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zamieszkałe w Gdyni, proszeni są o wyrabianie Karty Mieszkańca. Karta wydawana jest bezpłatnie
i jest ważna przez 3 lata. Można ją odebrać w 25 punktach zlokalizowanych na terenie całego miasta – Gdynia InfoBox, Informacja Turystyczna, Centrum Aktywności Seniora oraz wszystkie Rady Dzielnic. Karta daje możliwość bezpłatnego korzystania z największych gdyńskich atrakcji kulturalnych
i sportowych. Zapewnia też wiele zniżek i profitów stworzonych specjalnie dla mieszkańców Gdyni.

Bliższe informacje o Karcie Mieszkańca  na stronie:karta.miasto.gdynia.pl

W przypadku, gdy rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka nie posiada uprawnień do wyrobienia Karty Mieszkańca, na wniosek rodzica będzie wydawana Karta Przedszkola /wnioski i karty proszę odbierać u dyrektora przedszkola/.

Proszę zapoznać się ze szczegółową informacją dotyczącą
ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.