Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Z rekrutacji
wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce
deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się wspólną rekrutację do
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  O
przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.

                Rekrutacja  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się dnia 2 marca 2020 r. zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu Nr 1900//2020/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2020 r.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.