ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Zgodnie z przekazanymi informacjami na zebraniu przypominamy, że rodzic posiadający Kartę Mieszkańca, poza ewidencjonowaniem wejść i wyjść z przedszkola, posiada dostęp do dodatkowych funkcji oferowanych przez system- między innymi zgłaszanie nieobecności dziecka.

Zgodnie z informacją „ELEKTRONICZNA EWIDENCJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU” należy  w systemie usprawiedliwić tą nieobecność. W przeciwnym razie rodzic obciążony zostanie opłatą za pobyt dziecka w przedszkolu.