Falochron dla edukacji

Komunikat!

Nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników naboru do programów – nowy termin 23.04.2020 (czwartek).

AKADEMIA DZIELNICOWA w naszym przedszkolu!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez
wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki
i edukacji.
Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju
i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.
Na czym polega Program?
Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi, możecie zgłosić chęć udziału za pomocą
FORMULARZA, który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola:
przedszkole@p14.edu.gdynia.pl i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszej szkole.

Program potrwa do końca 2021 roku. Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie 1 000 000 zł ze swojego budżetu!
Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?
W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą,
warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.
Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających
określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.
Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?
Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w
wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.
Harmonogram:
Etap 1: Do 16 kwietnia 2020:
– złożenie wniosku
Etap 2: do 23 kwietnia 2020:
– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich organizatorów zajęć na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie
internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie
Etap 3: 23-30 kwietnia 2020:
– zawarcie umów: 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy,
druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.
Etap 4: 1 września 2020-31 grudnia 2021:
– realizacja zajęć
AKADEMIA DZIELNICOWA jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na
celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

FORMULARZ