Szkoła Mistrzów

Komunikat!

Nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników naboru do programów – nowy termin 23.04.2020 (czwartek).

Program SZKOŁA MISTRZÓW wychodzi naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiada
na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze
pedagogicznej, gdyńskim Mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – Mistrzom, którzy chcą dzielić się
posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli.
Na czym polega Program?
Gdynia przeznaczy dla potrzeb Programu SZKOŁA MISTRZÓW 1.000.000 zł. W ramach programu sfinansowane
mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój merytoryczny i budowanie nowych
kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej w roku bieżącym oraz przyszłym.
Kto może być realizatorem działań Programu?
Program SZKOŁA MISTRZÓW angażuje osoby i firmy szkoleniowe z obszaru szeroko pojętej edukacji, które
zrealizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Dotyczy to:
 szkoleniowców,
 trenerów,
 firm zajmujących się szkoleniami.
Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego FORMULARZA do 16 kwietnia
na adres naszego przedszkola: przedszkole@p14.edu.gdynia.pl
Jak wygląda wsparcie finansowe w Programie?
Pula środków zapewni około 5 000 godzin szkoleniowych. Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane
zaliczką w wysokości 50% wartości umowy do 3 dni od podpisania umowy. Druga część wynagrodzenia zostanie
przekazana po realizacji zajęć.
Program potrwa do końca 2021 roku.
Harmonogram
Etap 1: do 16 kwietnia 2020:
– składanie wniosków przez realizatorów do publicznych szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-
pedagogicznych
Etap 2: do 23 kwietnia
– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich realizatorów szkoleń na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie
internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie
Etap 3: 23-30 kwietnia
– zawarcie umów: 50% wartości umowy zostanie opłacona w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, druga transza w
wysokości 50% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.
Etap 4:1 września 2020 -31 grudnia 2021:
– realizacja szkoleń, warsztatów i zajęć.
Program SZKOŁA MISTRZÓW jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na
celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

FORMULARZ