Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

Szanowni Rodzice,

Proszę zapoznać się z Procedurą na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu nr 14 w Gdyni

Annetta Benedyka

Dyrektor Przedszkola

DO POBRANIA:

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

Załącznik Nr 1 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19DOTYCZY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Załącznik Nr 2 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19 – DOTYCZY PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NR 14