KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z podpisaną przez Państwo Procedurą postępowania dla rodziców dzieci  Przedszkola nr 14 w Gdyni  w czasie zagrożenia epidemiologicznego obowiązującą od 01.09.2020 r. do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.

Po przebytej chorobie dziecka zobowiązuję wszystkich rodziców/opiekunów prawnych do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i przekazania nauczycielkom poszczególnych grup.   

Dyrektor przedszkola

Annetta Benedyka

Załącznik Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka po nieobecności w przedszkolu