REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 

Rekrutacja przeprowadzona jest na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja 

Wypełnione wnioski  o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składamy w przedszkolu pierwszego wyboru.

  • Wydrukowany wniosek  wraz z oświadczeniami należy opatrzyć  podpisami obojga rodziców.

  • Jeśli jeden z rodziców jest nieobecny, to drugi dodatkowo jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zobowiązuje się do uzupełnienia brakującego podpisu w najbliższym możliwym czasie.

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej – prosimy się zapoznać:

Zasady i przebieg rekrutacji

Przyjmowanie wniosków w przedszkolu od 8.03 do 19.03 w godzinach 15.00- 16.30 (domofon gr I „Krasnoludki”)

Dyrektor przedszkola

Annetta Benedyka