Konkurs plastyczny „Powietrzem na szkle malowane”

REGULAMIN GDYŃSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA PRZEDSZKOLI

„POWIETRZEM NA SZKLE MALOWANE”

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 14 w Gdyni, przy ulicy Ks. St. Zawadzkiego 5.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy na szkle, poprzez rozdmuchiwanie farby witrażowej/akrylowej za pomocą słomki/rurki. Następnie nauczyciel z dzieckiem opisuje powstałe „esy-floresy” namalowane powietrzem.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z gdyńskich przedszkoli w wieku 4-6 lat.

CELE KONKURSU:

-rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej poprzez rozdmuchiwanie barwnych plam przez słomkę,

-pobudzanie pomysłowości i kreatywności,

-doskonalenie artykulacji dzieci: ćwiczenia logopedyczne,

-rozwijanie zdolności manualnych oraz percepcji wzrokowej,

-rozwijanie dziecięcych talentów,

-zapoznanie z różnorodnymi technikami, materiałami plastycznymi i wytworami sztuki artystycznej,

-tworzenie warunków zorganizowanej aktywności dziecka,

-rozwijanie myślenia kreatywnego u dzieci

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

-samodzielność wykonania pracy-„ esy floresy”, malowane rurką/słomką na szkle( farbami witrażowymi/ akrylowymi), w formatach A4 lub B5, opis powstałego dzieła dołączony do pracy.

-każda praca powinna zawierać metryczkę z informacją o autorze( imię i nazwisko dziecka, przedszkole, grupa wiekowa oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca).

-wyrażenie zgody osób uprawnionych na udział dziecka w konkursie, publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej i fb Przedszkola nr 14 w Gdyni /załącznik nr 1/

TERMIN I MIEJSCE:

-Prace prosimy dostarczyć do Przedszkola nr 14 w Gdyni przy ulicy ks. St. Zawadzkiego 5,
do dnia 10.11.2021 r. w godzinach 6.30-16.30

o wynikach konkursu poinformujemy mailem do dnia 15.11.2021 r.

-nagrody zostaną dostarczone do placówek do dnia 20.11.2021 r.

KRTYTERIA OCENY:

-samodzielność wykonania pracy,

-estetyka wykonania pracy,

-zgodność z tematem konkursu,

-kreatywne podejście do tematu konkursu.

NAGRODY:

Autorzy najlepszych prac i prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

INFORMACJE DODATKOWE:

-maksymalna ilość prac biorących udział w konkursie z jednej placówki-3 sztuki

-udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny

-koszt wykonania i dostarczenia pracy ponosi przedszkole do którego uczęszcza uczestnik konkursu,

-prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Załącznik Nr 1 do Konkursu „Powietrzem na szkle malowane”