Informacja o korzystaniu z opieki w miesiącu sierpień 2023

Szanowni Rodzice,
proszę o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola /nauczycielek/ druku o informacji pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu wakacyjnym – sierpień 2023.
Druk dostępny jest na stronie internetowej przedszkola (zakładka AKTUALNOŚCI) oraz u nauczycielek poszczególnych grup. Informację o korzystaniu z opieki w sierpniu należy złożyć do 31 maja 2023r.

 

Druk- Informacja o korzystaniu z opieki w miesiącu sierpień 2023