Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Rozpoczęcie rekrutacji – 11 marca 2024 od godz. 12.00

Zakończenie rekrutacji –  22 marca  2024 godz. 16.00

Strona do logowania dla rodziców:     www.gdynia.pl/rekrutacja

 Do przedszkola pierwszego wyboru rodzic składa pełen komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej, w godzinach wskazanych przez przedszkole.

 Godziny przyjmowania wniosków w godzinach:

7.00 – 9.00

15.00 – 16.30

Dodatkowe informacje:

 1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 odbywa z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni w oparciu o kryteria ustawowe i gminne.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 3. Do rekrutacji przystępują dzieci z roczników 2018 – 2021 zamieszkałe na terenie Gdyni.
 4. Dzieci urodzone w roku 2022 nie biorą udziału w rekrutacji.
 5. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 6. Dzieci 6.lenie odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (rocznik 2018).
 7. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.
 8. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w rekrutacji na ogólnych zasadach.
 9. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy tylko wolnych miejsc.
 10. Rodzice dzieci, którzy złożyli deklaracje kontynuacji nie biorą udziału w rekrutacji.
 11. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik: Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025
Warsztaty wielkanocne z rodzicami
Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Szanowni Rodzice,

proszę o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w następnym roku szkolnym w naszym przedszkolu do dnia 06.03.2024.

Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 lub skutkuje ponownym udziałem w ogólnej rekrutacji.

Annetta Benedyka

Dyrektor Przedszkola

 

Załącznik- Druk_ Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
Zapraszamy do przedszkola :)
Rekrutacja do przedszkoli w Gdyni

8 marca ruszy rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gdyni. Jak co roku na początek zostanie opublikowana oferta placówek, aby rodzice mieli czas na wybranie tej najbardziej interesującej. Natomiast 11 marca o godz. 12.00 zacznie działać strona, za pomocą której będzie można zapisać dziecko.

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
8 marca 2024 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie: www.gdynia.pl/rekrutacja

11 marca od godz. 12.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

29 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

 

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/nauka-2,7718/rekrutacja-do-przedszkoli-w-gdyni,579307?fbclid=IwAR3AIc5H0ziXUGS1Mhji3KI80TzcXZlMBcpA09SyGennAa9Y41i1VmppS1g
Bal karnawałowy
Zbiórka dla dzieci

5 grudnia obchodzimy w przedszkolu Dzień wolontariusza.

Chcemy przedstawić przedszkolakom czym jest wolontariat i zaangażować je w akcje pomocowe i działania na rzecz dzieci.

W przedszkolu organizujemy zbiórkę dla potrzebujących maluchów na rzecz hospicjum dziecięcego „Bursztynowa Przystań”.

Przyniesione rzeczy będziemy wkładać do specjalnie przygotowanego pudełka w szatni przedszkolnej.

W imieniu dzieci dziękujemy.

Czas trwania zbiórki: 22 grudnia
Warsztaty świąteczne z rodzicami
Wizyta św. Mikołaja
„Szkoła do hymnu”