Oferta programowa

Oferta programowa przedszkola obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi MEN w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.356)

 

Programy wiodące
W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele planują i organizują pracę wychowawczo- dydaktyczną w oparciu o:

 • Program wychowania przedszkolnego Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

W przedszkolu organizowane są również zajęcia logopedyczne

Katalog metod stosowanych w przedszkolu
Obok metod tradycyjnych stosujemy w swojej pracy również nowoczesne metody i formy pracy , zapewniające wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych 3A ( akceptuj, aktywizuj, angażuj).
Należą do nich:

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • Dziecięca matematyka -E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
 • Pedagogika zabawy „Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;
 • Gry planszowe
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Metoda opowieśći ruchowej J.C.Thulin;
 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana;
 • System umuzykalnienia Carla Orffa;
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss;
 • elementy muzykoterapii i relaksacji;
 • Techniki parateatralne (zabawy w teatr): drama; pantomima, teatr palcowy, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy;
 • Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów“;
 • Bajkoterapia;