Rada Rodziców

numer konta Rady Rodziców

39 1240 3510 1111 0011 1922 9177

Rada Rodziców

Przedszkola Nr 14 w Gdyni

rok szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Pani Katarzyna Ogonowska-Ristau /grupa I/

Zastępca przewodniczącego:

Skarbnik: Pani Julita Bukrewicz /grupa II/

Komisja Rewizyjna

Pani Daria Tomkowska /grupa I/

Członkowie Rady Rodziców