Rada Rodziców

numer konta Rady Rodziców

39 1240 3510 1111 0011 1922 9177

Rada Rodziców

Przedszkola Nr 14 w Gdyni

rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Pan Marcin Kubik /grupa II/

Zastępca przewodniczącego: Pani Katarzyna Pniewska /grupa III/

Skarbnik: Pani Joanna Sawicka /grupa II/

Komisja Rewizyjna

Pani Daria Tomkowska /grupa I/

Pani Alicja Golc /grupa III/

Członkowie Rady Rodziców

Pani Natalia Burchardt /grupa II/

Pani Anna Malek /grupa I/

Pani Monika Kwiatkowska /grupa I/

Pan Mateusz Kazieczko /grupa III/