Rada Rodziców

numer konta Rady Rodziców
68 1160 2202 0000 0001 8089 9148

Rada Rodziców

Przedszkola Nr 14 w Gdyni

rok szkolny 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Pani Katarzyna Ogonowska-Ristau /grupa III/

Zastępca przewodniczącej: Pan Marcin Kubik /grupa I/

Sekretarz: Pani Elżbieta Strzelecka /grupa II/

Skarbnik: Pani  Joanna Malicka /grupa II/

Komisja Rewizyjna

Pani Anna Białkowska /grupa III/

Pani Joanna Krupa /grupa III/

Członkowie Rady Rodziców

Pani Natalia Burchardt /grupa I/

Pani Joanna Sawicka /grupa I/

Pani Magda Piwowarska /grupa II/