Rada Rodziców

numer konta Rady Rodziców
68 1160 2202 0000 0001 8089 9148

 

Rada Rodziców Przedszkola Nr 14 w Gdyni

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Pani Katarzyna Ogonowska-Ristau /grupa II/

Sekretarz: Pani  Joanna Malicka /grupa II/

Komisja Rewizyjna

Pani Anna Białkowska /grupa II/

Pani Joanna Krupa /grupa I/

Członkowie Rady Rodziców

Pani Paulina Skalska /grupa II/