Organizacja pracy

Organizacja pracy

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.00. Rodzice podpisują deklarację z Dyrektorem Przedszkola, która miedzy innymi określa ile godzin dziennie dziecko może przebywać  w przedszkolu. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej.


W naszym przedszkolu dzieci 3-letnie odpoczywają według potrzeb. Po obiedzie dzieci słuchają czytanych cyklicznie utworów literackich; biorą udział w zabawach przy muzyce o charakterze relaksacyjnym oraz w zajęciach indywidualnych lub małych grupach; zajęciach ruchowych w ogrodzie. Jest to czas na wspomaganie dzieci w rozwoju ich uzdolnień oraz pracy kompensacyjno-wyrównawczych.