O nas

Nasze przedszkole to miejsce:

• kameralne, w którym panuje domowa i serdeczna atmosfera.
• przyjazne każdemu dziecku, gdzie dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, predyspozycji w atmosferze szacunku i wzajemnej akceptacji, gdzie każde dziecko może liczyć na troskliwą opiekę
• pełne ciepła i radości, w którym każdy maluch odnajdzie zarówno przyjaźń jak i radość z odkrywania otaczającego go świata.
• gdzie kierujemy się zasadami otwartości na nowe idee, uczciwości, bezpieczeństwa, tolerancji i wysokiej jakości kształcenia,
• jesteśmy otwarci na propozycje, sugestie i potrzeby dzieci i rodziców,
• wspieramy rodziców w wychowaniu dziecka na dobrego i szczęśliwego człowieka dojrzałego społecznie i emocjonalnie;
• gdzie analizujemy , oceniamy efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia się

Przedszkole nr 14 zlokalizowane jest w dzielnicy Gdynia-Orłowo. Mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowy, zabytkowym budynku.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.
W przedszkolu zatrudnione są nauczycielki przedszkola posiadające wymagane kwalifikacje, nauczyciel logopeda, pomoc nauczyciela, oraz 6 osób obsługi i 3 osoby administracji. W przedszkolu funkcjonują 3 grupy: I – 3-4 latki, II – 4-5 latki, III – 5-6 latki.
Przedszkole posiada: 3 sale dydaktyczne, szatnię, łazienki, kuchnię główną, zaplecze administracyjno – gospodarcze, plac zabaw wydzielony dla poszczególnych grup wiekowych. Ramowy rozkład dnia skonstruowany i realizowany jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej.