Misja i wizja

Misja przedszkola

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”- J. Korczak

Naszym marzeniem jest:

* Aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.
* Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogatą wyobraźnię twórczą, rysowały, malowały, śpiewały, tańczyły, muzykowały, recytowały oraz posiadały bogaty słownik i niepohamowany głód wiedzy.

* Aby nauka była dla dzieci radością i wyzwoleniem własnej twórczości.

W naszej działalności czynnie uczestniczą rodzice.

Wizja przedszkola

 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu: o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”  Robert Fulghum

Nasze cele, zasady i metody pracy:

Nasze przedszkole jest miejscem dobrej zabawy oraz bezpiecznego, radosnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Dążymy do rozwijania postaw twórczych dzieci poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy i umożliwienie kontaktu ze sztuką.

Naszym priorytetem jest indywidualny, wszechstronny rozwój wychowanka z uwzględnieniem jego talentów i uzdolnień.

Pragniemy, aby każdy wychowanek osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości. Pomagamy wszystkim naszym wychowankom w pełnym rozwoju, także w rozwoju uzdolnień artystycznych w sferze werbalnej, plastycznej, technicznej, teatralnej i muzyczno-ruchowej, nie zapominając o bardzo ważnym rozwoju fizycznym.

Nasze przedszkole zgodnie z podstawą programową pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.

Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.