Opłaty za przedszkole

Opłaty zależą od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
Pobyt 5 – godzinny jest bezpłatny.
Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu realizowaną w czasie przekraczającym wymiar pięciu godzin, zapłacimy 1 zł. Jest to tzw. opłata główna. Wysokość opłaty głównej zależy od liczby rzeczywistych godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, zarejestrowanej w systemie czytnika Kart Mieszkańca. Rodzice dzieci 6-letnich, realizujących edukację w grupie „0” płacą tylko za wyżywienie.
Dzienna stawka żywieniowa, w tym:
– 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 11,00 zł
– 2 posiłki (śniadanie, obiad lub obiad podwieczorek) – 8,25 zł
– 1 posiłek (obiad) – 5,50 zł

Opłata powinna wpłynąć na konto bankowe do 20 dnia każdego miesiąca.

Opłata główna (naliczana po zakończeniu miesiąca) za pobyt dziecka w przedszkolu:
19 1440 1026 0000 0000 1252 3351
Opłata za wyżywienie (naliczane z góry na początku każdego miesiąca):
10 1440 1026 0000 0000 1252 3319

Zaleganie z w/w odpłatnością skutkuje podjęciem decyzji o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.