SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” –  to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Skierowany jest do dzieci w wieku pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców.

Główne założenie programu: 

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, 

  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, 

  • propagowanie zdrowego stylu życia, 

  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych. 

Skąd się biorą produkty ekologiczne – film animowany 

https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w 

Skąd się biorą produkty ekologiczne – lekcja pokazowa 

https://www.youtube.com/watch?v=je3E0z1oke0