19.12

KONCERT BAJKOWY „ŚWIĄTECZNY DZWONECZEK I ŚNIEGOWE BAŁWANY” (flet, altówka, wiolonczela) o godz. 10.30

(FINANSOWANE ZE SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW)