27.03

Spotkanie autorskie z pisarką książki o Gdyni w ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała”