REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

„CHOINKA”choinka

I ORGANIZATOR

PRZEDSZKOLE NR 14 W GDYNI

II CEL KONKURSU

CELEM KONKURSU JEST PIELĘGNOWANIE TRADYCJI ZWIĄZANYCH Z OKRESEM ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH DZIECI

III KATEGORIE I ZASADY UCZESTNICTWA

– KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT Z PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH W GDYNI

– PRACE ZOSTANĄ OCENIONE W DWÓCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

  • 3-5-latki
  • 5-6-latki

TECHNIKA I FORMAT PRAC: ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU JEST WYKONANIE PRZESTRZENNEJ CHOINKI ŚWIĄTECZNEJ TECHNIKĄ DOWOLNĄ,

– NA PRACY NALEŻY CZYTELNIE UMIEŚCIĆ IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ORAZ UZUPEŁNIĆ DOŁĄCZONĄ DO REGULAMINU KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ.

IV KRYTERIA OCENY BĘDĄ OBEJMOWAŁY:

– INWENCJE I POMYSŁOWOŚĆ, ESTETYKĘ WYKONANIA, RÓŻNORODNOŚĆ WYKORZYSTANYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH, SAMODZIELNOŚĆ

V TERMINARZ KONKURSU

PRACĘ NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO PRZEDSZKOLA DO DNIA 15.12.2016 ROKU