Rada Rodziców

numer konta Rady Rodziców
15 1320 1120 7500 3467 2000 0001

 

 

Rada Rodziców Przedszkola Nr 14 w Gdyni

rok szkolny 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Pani Katarzyna Ogonowska-Ristau /grupa II/

Zastępca przewodniczącej: Pani Dagmara Piszczek /grupa III/

Sekretarz: Pani  Joanna Malicka /grupa I/

Komisja Rewizyjna

Pani Anna Białkowska /grupa II/

Pani Joanna Krupa /grupa I/

Członkowie Rady Rodziców

Pani Anita Ożóg /grupa I/

Pani Paulina Skalska /grupa II/

Pani Ilona Kowalska /grupa III/

Pani Agnieszka Musioł /grupa III/