Kadra

Dyrektor Przedszkola Nr 14 w Gdyni

mgr Annetta Benedyka

e-mail: dyrektor@przedszkole14.gdynia.pl

Konsultacje z dyrektorem: skargi i wnioski – środa 15.00-16.30 

Administracja

Daria Tomaszewska – księgowość

Magdalena Kurlapska – kadry

Luiza Bukowska – inspektor danych osobowych

e-mail: ido.p14@wp.pl

Hanna Wójcikowska – intendent

Annetta Benedyka – administrator danych osobowych

Grono pedagogiczne

Aleksandra Legęza – nauczyciel grupy „Krasnoludki”

e-mail: a.legeza@p14.edu.gdynia.pl

Katarzyna Wojsław – nauczyciel grupy „Krasnoludki”

e-mail: k.wojslaw@p14.edu.gdynia.pl

Anna Kowalska – nauczyciel grupy „Leśne Duszki”

e-mail: a.kowalska@p14.edu.gdynia.pl

Jolanta Sass- nauczyciel grupy „Leśne Duszki”

e-mail: j.sass@p14.edu.gdynia.pl

Małgorzata Nowicka – nauczyciel grupy „Elfy”

e-mail: m.nowicka@p14.edu.gdynia.pl

Annetta Benedyka – nauczyciel grupy „Elfy”

Pracownicy obsługowi:

Patrycja Cichoń – pomoc nauczyciela

Joanna Szcześniak- woźna

Aneta Ożóg – woźna

Henryka Rycerz – woźna

Katarzyna Joskowska – kucharz

Małgorzata Gajewska – pomoc kucharza

Marek Knaak – konserwator