KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że przedszkole ma przerwę urlopową w miesiącu SIERPNIU br. 
Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

Szanowni Rodzice,

Proszę zapoznać się z Procedurą na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu nr 14 w Gdyni

Annetta Benedyka

Dyrektor Przedszkola

DO POBRANIA:

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

Załącznik Nr 1 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19DOTYCZY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Załącznik Nr 2 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19 – DOTYCZY PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NR 14
KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na zbliżający się termin otwarcia przedszkola i niezwykle trudny okres pracy naszej placówki w czasie trwającej epidemii, bardzo prosimy o zapoznanie się z listem Pana Prezydenta oraz ankietą, którą umieszczamy poniżej.

Po zapoznaniu się z ich treścią prosimy o jak najszybsze odesłanie ankiety (tylko te osoby, które zdecydują się na przyprowadzenie dzieci do przedszkola) na adres mailowy: dyrektor@p14.edu.gdynia.pl

Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym wypełnionej ankiety

Annetta Benedyka

Dyrektor Przedszkola

PLIKI DO POBRANIA:

Pismo do rodziców

Ankieta

Ankieta-Word
KOMUNIKAT

Szanowni rodzice, poniżej dzisiejsza informacja przekazana z Urzędu Miasta Gdyni w sprawie otwarcia przedszkola

Annetta Benedyka

Dyrektor Przedszkola

KOMUNIKAT – Załącznik 18 maja otwieramy przedszkola
AKADEMIA DZIELNICOWA- WYNIKI
Szkoła Mistrzów -WYNIKI
Szkoła Mistrzów

Komunikat!

Nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników naboru do programów – nowy termin 23.04.2020 (czwartek).

Program SZKOŁA MISTRZÓW wychodzi naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiada
na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze
pedagogicznej, gdyńskim Mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – Mistrzom, którzy chcą dzielić się
posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli.
Na czym polega Program?
Gdynia przeznaczy dla potrzeb Programu SZKOŁA MISTRZÓW 1.000.000 zł. W ramach programu sfinansowane
mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój merytoryczny i budowanie nowych
kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej w roku bieżącym oraz przyszłym.
Kto może być realizatorem działań Programu?
Program SZKOŁA MISTRZÓW angażuje osoby i firmy szkoleniowe z obszaru szeroko pojętej edukacji, które
zrealizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Dotyczy to:
 szkoleniowców,
 trenerów,
 firm zajmujących się szkoleniami.
Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego FORMULARZA do 16 kwietnia
na adres naszego przedszkola: przedszkole@p14.edu.gdynia.pl
Jak wygląda wsparcie finansowe w Programie?
Pula środków zapewni około 5 000 godzin szkoleniowych. Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane
zaliczką w wysokości 50% wartości umowy do 3 dni od podpisania umowy. Druga część wynagrodzenia zostanie
przekazana po realizacji zajęć.
Program potrwa do końca 2021 roku.
Harmonogram
Etap 1: do 16 kwietnia 2020:
– składanie wniosków przez realizatorów do publicznych szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-
pedagogicznych
Etap 2: do 23 kwietnia
– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich realizatorów szkoleń na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie
internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie
Etap 3: 23-30 kwietnia
– zawarcie umów: 50% wartości umowy zostanie opłacona w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, druga transza w
wysokości 50% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.
Etap 4:1 września 2020 -31 grudnia 2021:
– realizacja szkoleń, warsztatów i zajęć.
Program SZKOŁA MISTRZÓW jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na
celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

FORMULARZ
Falochron dla edukacji

Komunikat!

Nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników naboru do programów – nowy termin 23.04.2020 (czwartek).

AKADEMIA DZIELNICOWA w naszym przedszkolu!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez
wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki
i edukacji.
Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju
i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.
Na czym polega Program?
Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi, możecie zgłosić chęć udziału za pomocą
FORMULARZA, który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola:
przedszkole@p14.edu.gdynia.pl i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszej szkole.

Program potrwa do końca 2021 roku. Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie 1 000 000 zł ze swojego budżetu!
Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?
W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą,
warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.
Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających
określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.
Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?
Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w
wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.
Harmonogram:
Etap 1: Do 16 kwietnia 2020:
– złożenie wniosku
Etap 2: do 23 kwietnia 2020:
– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich organizatorów zajęć na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie
internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie
Etap 3: 23-30 kwietnia 2020:
– zawarcie umów: 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy,
druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.
Etap 4: 1 września 2020-31 grudnia 2021:
– realizacja zajęć
AKADEMIA DZIELNICOWA jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na
celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

FORMULARZ
ŻYCZENIA WIELKANOCNE