RODZINNY KONKURS PLASTYCZNO-LOGOPEDYCZNY W NASZYM PRZEDSZKOLU „SYCZĄCE WĘŻE”

 
CELE KONKURSU:
-ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH I MANUALNYCH
-ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
-KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY
-ROZWIJANIE WYOBRAŹNI I KREATYWNOŚCI U DZIECI
-ZACIEŚNIENIE WIĘZI RODZIC-DZIECKO POPRZEZ WSPÓLNE TWORZENIE
UCZESTNICY: DZIECI I RODZICE
WARUNKI KONKURSU:
-ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU JEST STWORZENIE JEDNEJ PRACY KONKURSOWEJ
-FORMAT PRACY: PŁASKA A4
-PRACA KONKURSOWA MA PRZEDSTAWIAĆ WĘŻA PRZYBIERAJĄCEGO KSZTAŁT GŁOSKI SZEREGU SYCZĄCEGO ( S, Z, C, DZ) LUB SZEREGU SZUMIĄCEGO (SZ, Ż, CZ, DŹ)
– TECHNIKA WYKONANIA, WYKORZYSTYWANE MATERIAŁY – DOWOLNE
– PRACA POWINNA BYĆ PODPISANA ( IMIONA I NAZWISKA AUTORÓW ORAZ WIEK DZIECKA)
KRYTERIA OCENY:
– ZGODNOŚĆ Z TEMATEM
– POMYSŁOWOŚĆ
– KREATYWNOŚĆ
– ESTETYKA WYKONANIA
– WSPÓLNE DZIAŁANIA DZIECKO-RODZIC
TERMIN SKŁADANIA PRAC: 10.03 2017 ( PRACE ODDAJEMY NAUCZYCIELKOM GRUP)
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI W DNIU 17.03.2017 (PIĄTEK), LISTA LAUREATÓW ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ, FB, TABLICY OGŁOSZEŃ
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE