RODZINNY KONKURS PLASTYCZNO-LOGOPEDYCZNY W NASZYM PRZEDSZKOLU „SYCZĄCE WĘŻE”

CELE KONKURSU:

-ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH I MANUALNYCH

-ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

-KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY

-ROZWIJANIE WYOBRAŹNI I KREATYWNOŚCI U DZIECI

-ZACIEŚNIENIE WIĘZI RODZIC-DZIECKO POPRZEZ WSPÓLNE TWORZENIE

UCZESTNICY:

DZIECI I RODZICE

WARUNKI KONKURSU

-ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU JEST STWORZENIE JEDNEJ PRACY KONKURSOWEJ

-FORMAT PRACY: PŁASKA A4

-PRACA KONKURSOWA MA PRZEDSTAWIAĆ WĘŻA PRZYBIERAJĄCEGO KSZTAŁT GŁOSKI SZEREGU SYCZĄCEGO ( S, Z, C, DZ) LUB SZEREGU SZUMIĄCEGO (SZ, Ż, CZ, DŹ)

– TECHNIKA WYKONANIA, WYKORZYSTYWANE MATERIAŁY – DOWOLNE

– PRACA POWINNA BYĆ PODPISANA ( IMIONA I NAZWISKA AUTORÓW ORAZ WIEK DZIECKA)

KRYTERIA OCENY

– ZGODNOŚĆ Z TEMATEM

– POMYSŁOWOŚĆ

– KREATYWNOŚĆ

– ESTETYKA WYKONANIA

– WSPÓLNE DZIAŁANIA DZIECKO-RODZIC
 TERMIN SKŁADANIA PRAC:

          10.03 2017 ( PRACE ODDAJEMY NAUCZYCIELKOM GRUP)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

NASTĄPI W DNIU 17.03.2017 (PIĄTEK), LISTA LAUREATÓW ZOSTANIE ZAMIESZCZONA

NA STRONIE INTERNETOWEJ, FB, TABLICY OGŁOSZEŃ

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE