„NIEZWYKŁY INSTRUMENT MUZYCZNY”

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO  RODZINNEGO KONKURSU TECHNICZNO-PLASTYCZNEGO

 „NIEZWYKŁY INSTRUMENT MUZYCZNY”

I ORGANIZATOR: PRZEDSZKOLE NR 14 W GDYNI

Koordynator konkursu: Małgorzata Nowicka, Katarzyna Wojsław

II CEL KONKURSU

CELEM KONKURSU JEST ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI I DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI, ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI MUZYCZNEJ ORAZ AKTYWIZOWANIE DZIECI DO ZABAW ZE SZTUKĄ.

III KATEGORIE I ZASADY UCZESTNICTWA

– KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI ORAZ RODZICÓW

TECHNIKA I FORMAT PRAC: ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU JEST WYKONANIE  INSTRUMENTU (PRACA PRZESTRZENNA, TECHNIKA WYKONANIA ORAZ WYKORZYSTANY MATERIAŁ-DOWOLNA)

– NA INSTRUMENCIE NALEŻY CZYTELNIE UMIEŚCIĆ IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

IV KRYTERIA OCENY BĘDĄ OBEJMOWAŁY:

– MOŻLIWOŚĆ PRAKTYCZNEGO WYKONANIA INSTRUMENTU, POMYSŁOWOŚĆ, ORYGINALNOŚĆ, WALORY ARTYSTYCZNE, WSPÓLNE DZIAŁANIA DZIECKO-RODZIC

V TERMINARZ KONKURSU

PRACĘ NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE U NAUCZYCIELEK POSZCZEGÓLNYC GRUP DO DNIA 23.11.2017 ROKU

– ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI W DNIU 27.11.2017 ROKU.

VI UWAGI KOŃCOWE

– DLA LAUREATÓW KONKURSU ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ DYPLOMY, NAGRODY RZECZOWE ORAZ PREZENTACJĘ PRAC NA WYSTAWIE ZORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU NR 14 W GDYNI

– PRZEKAZANIE PRAC NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE Z UZNANIEM WARUNKÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ ZGODĄ NA ZAMIESZCZANIE DANYCH OSOBOWYCH (LISTY LAUREATÓW), A TAKŻE PREZENTACJI PRAC NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA

– PRACE ZOSTAJĄ WŁASNOŚCIĄ ORGANIZATORA KONKURSU