Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

z dniem 01.01.2018 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 6560/17/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 29.08.2017 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,60 zł.