DZIEŃ OTWARTY DLA DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH I ZEBRANIE DLA RODZICÓW