Nowy rok szkolny -dokumenty dla wszystkich rodziców

Szanowni Rodzice,

Proszę  o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie:

  1. Deklaracji Rodziców/Opiekunów prawnych dotyczącej korzystania z edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 14 w roku szkolnym 2021/2022
  2. Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola nr 14 w Gdyni na rok szkolny 2021/2022
  3. Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka

Druki do pobrania w zakładce DLA RODZICÓW- Druki do pobrania:

http://przedszkole14.gdynia.pl/druki-do-pobrania

Dokumenty proszę dostarczenie do placówki pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

WAŻNE!

Przypominamy o obowiązku korzystania/wyrobienia Karty Mieszkańca Gdyni, która służy do rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu, co stanowi podstawę do naliczenia opłat za pobyt dziecka w placówce.

Po wyrobieniu w/w karty należy zalogować się do systemu kart mieszkańca Gdyni, następnie wprowadzić pesel dziecka, które powinno być już przypisane do naszego przedszkola. Potem wprowadzić dane wszystkich dorosłych osób (pesel oraz indywidualny numer karty mieszkańca każdej osoby), które będą upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola. 

Przypominamy również o codziennym korzystaniu Karty Mieszkańca Gdyni, w przeciwnym razie pobyt dziecka naliczany będzie w godzinach pracy grupy.