REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „EKO OZDOBA CHOINKOWA”

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

EKO OZDOBA CHOINKOWA

I CEL KONKURSU

CELEM KONKURSU JEST PIELĘGNOWANIE TRADYCJI ZWIĄZANYCH Z OKRESEM ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH DZIECI ORAZ POSZERZENIE WIEDZY EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW, PROPAGOWANIE IDEI RECYKLINGU, A TAKŻE ROZPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT POZYSKIWANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH I PÓŹNIEJSZEGO ICH WYKORZYSTANIA.

II ZASADY UCZESTNICTWA

TECHNIKA I FORMAT PRAC: ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU JEST WYKONANIE OZDOBY CHOINKOWEJ Z SUROWCÓW WTÓRNYCH (np. opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet) LUB MATERIAŁÓW NATURALNYCH (np. drewno, siano, słoma, szyszki, ziarna zbóż, itd.) TECHNIKĄ DOWOLNĄ, W FORMIE  PRZESTRZENNEJ LUB PŁASKIEJ.

– NA PRACY NALEŻY CZYTELNIE UMIEŚCIĆ IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ORAZ UZUPEŁNIĆ DOŁĄCZONE DO REGULAMINU OŚWIADCZENIA (Załącznik Nr 1).

III KRYTERIA OCENY BĘDĄ OBEJMOWAŁY:

– INWENCJE I POMYSŁOWOŚĆ, WALORY EKOLOGICZNE PRACY, ESTETYKĘ WYKONANIA, RÓŻNORODNOŚĆ WYKORZYSTANYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH, WSPÓŁPRACA DZIECKO-RODZIC, BOGACTWO UŻYTYCH MATERIAŁÓW.

IV TERMINARZ KONKURSU

PRACĘ NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO PRZEDSZKOLA DO DNIA 20.12.2021 ROKU

WSZYSTKIE PRACE ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE NA WYSTAWIE W SZATNI PRZEDSZKOLNEJ.

Załącznik Nr 1