Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Rozpoczęcie rekrutacji – 21 marca 2022 od godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji –  1 kwietnia 2022  godz. 16.00

Rekrutacja rozpoczyna się 21 marca od godziny 10.00 w momencie aktywowania strony naboru do przedszkola.

Strona do logowania dla rodziców:

https:// naborp-kandydat.vulcan.net.pl/Gdynia

Do przedszkola pierwszego wyboru rodzic składa pełen komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej, w godzinach wskazanych przez przedszkole.

Godziny przyjmowania wniosków codziennie od 15.00 do 16.30

   

Dodatkowe informacje:

 1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023 odbywa z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni w oparciu o kryteria ustawowe i gminne.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 3. Do rekrutacji przystępują dzieci z roczników 2016 – 2019 zamieszkałe na terenie Gdyni.
 4. Dzieci urodzone w roku 2020 nie biorą udziału w rekrutacji.
 5. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 6. Dzieci 6.lenie odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (rocznik 2016).
 7. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.
 8. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w rekrutacji na ogólnych zasadach.
 9. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy tylko wolnych miejsc.
 10. Rodzice dzieci, którzy złożyli deklaracje kontynuacji nie biorą udziału w rekrutacji.
 11. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Wszystkie informacje w ZAKŁADCE DLA RODZICÓW- REKRUTACJA