Rekrutacja do przedszkoli w Gdyni

8 marca ruszy rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gdyni. Jak co roku na początek zostanie opublikowana oferta placówek, aby rodzice mieli czas na wybranie tej najbardziej interesującej. Natomiast 11 marca o godz. 12.00 zacznie działać strona, za pomocą której będzie można zapisać dziecko.

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
8 marca 2024 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie: www.gdynia.pl/rekrutacja

11 marca od godz. 12.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

29 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

 

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/nauka-2,7718/rekrutacja-do-przedszkoli-w-gdyni,579307?fbclid=IwAR3AIc5H0ziXUGS1Mhji3KI80TzcXZlMBcpA09SyGennAa9Y41i1VmppS1g