Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Szanowni Rodzice,

proszę o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w następnym roku szkolnym w naszym przedszkolu do dnia 06.03.2024.

Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 lub skutkuje ponownym udziałem w ogólnej rekrutacji.

Annetta Benedyka

Dyrektor Przedszkola

 

Załącznik- Druk_ Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego