Informacja o korzystaniu z opieki w przedszkolu w lipcu

Szanowni Rodzice,
proszę o dostarczenie informacji o korzystaniu z opieki w przedszkolu w  LIPCU 2024.

Druk należy złożyć  do 28 maja. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Druk do pobrania: Informacja o korzystaniu z opieki w przedszkolu w lipcu

Jednocześnie informuję, że przedszkole ma przerwę wakacyjną w SIERPNIU 2024.

Pozdrawiam
Annetta Benedyka