Numery kont przedszkola

numery kont przedszkola

opłata za pobyt: 19 1440 1026 0000 0000 1252 3351

opłata za żywność: 10 1440 1026 0000 0000 1252 3319