15.05

– grupa Igrupa II (dzieci z rocznika 2014)– wyjście do Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni w godz. 11.45- 15.00

grupa III i grupa II (dzieci z rocznika 2013)– wyjście na Akademie Klasy Ekstra Gdynia 2019 (dla przedszkolaków piłkarskie miasteczko-zabawy ruchowe, aktywności z piłkami)