21.05

– grupa Igrupa II (dzieci z rocznika 2014)– zabawy ruchowe w parku w godz. 10.00- 11.30

grupa III i grupa II (dzieci z rocznika 2013)– wyjście do Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni w godz. 10.00- 13.30