29.05

– grupa I – uroczystość z okazji Dnia Rodziny o godz. 15.00