9.02

zajęcia edukacyjne w Mobilnym Planetarium Astro Arena